Το τεκμήριο του Μαρτίου: Επιστολή του Κολοκοτρώνη

Επιστολή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη προς τον γιο του Ιωάννη (Γενναίο), με την οποία διατάσσεται ο τελευταίος να μεταβεί με στρατιώτες στα Δερβενάκια. Τρίπολη, 24 Μαΐου 1825.