Το τεκμήριο του Απριλίου: τα χαρέμια του Χουρσίτ πασά

Οι όροι που θέτουν οι Έλληνες στον Χουρσίτ Πασά για την απελευθέρωση των γυναικών του χαρεμιού του: να παραδώσουν οι Τούρκοι χωρίς εξαίρεση όλους τους χριστιανούς αιχμαλώτους, να τους δώσουν «ένα μιλιούνι και πεντακόσιας χιλιάδας γρόσια» για τις ζημιές που έπαθαν και να αδειάσουν το κάστρο της Αθήνας.

Το σημείωμα υπογράφουν οι: Δημήτριος Υψηλάντης, Παλαιών Πατρών Γερμανός,  Γρηγόριος Μεθώνης, Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Παναγιώτης Κρεββατάς και  Χαραλάμπης Περούκας [15 Νοεμβρίου 1821]. (Αρχείο οικ. Στεφάνου, υποφάκελος 2.1)

Η άλωση της Τριπολιτσάς, στις 23 Σεπτεμβρίου 1821, βρήκε τον πασά της Πελοποννήσου Χουρσίτ στην Ήπειρο, όπου πολεμούσε να καταστείλει την ανταρσία του Αλή Πασά. Έτσι, τα χαρέμια του Χουρσίτ έπεσαν στα χέρια των επαναστατημένων Ελλήνων. Μετά από πρόταση του Άγγλου Αρμοστή στα Επτάνησα Thomas Maithland, ο ιατρός Παναγιώτης-Μαρίνος Θ. Στεφάνου ανέλαβε μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ ελληνικής κυβερνήσεως και Υψηλής Πύλης, με στόχο την απελευθέρωση και την ασφαλή μεταφορά των χαρεμιών του Χουρσίτ Πασά.

Το τεκμήριο του Μαρτίου: Επιστολή του Κολοκοτρώνη

Επιστολή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη προς τον γιο του Ιωάννη (Γενναίο), με την οποία διατάσσεται ο τελευταίος να μεταβεί με στρατιώτες στα Δερβενάκια. Τρίπολη, 24 Μαΐου 1825.