Το θυμωμένο καράβι

Από την ενότητα «Ζαχαρίας Παπαντωνίου» του Γενικού Αρχείου ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ παρουσιάζουμε το χειρόγραφο του «Θυμωμένου καραβιού». Το ποίημα αναφέρεται στην πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κωνσταντίνο Κανάρη στη Χίο, τον Ιούνιο του 1822. Ακολουθεί η έντυπη μορφή του ποιήματος και η παρτιτούρα της μελοποίησής του από την έκδοση: Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Τα χελιδόνια, ποιήματα για παιδιάμουσική Γεωργίου Λαμπελέτ, Αθήνα, Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικού Ομίλου, 1920. Η εικονογράφηση, που επίσης αναπαριστά την πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας, προέρχεται από Το ηρώον του αγώνος της «εν Αθήναις Ελληνικής Εκδοτικής Εταιρίας», τεύχος 3 (Βιβλιοθήκη ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ). Στην έκδοση αυτή του 1910 περιλαμβάνονταν «40 τετραχρωμίαι κατ’ αντιγραφήν των εν Μονάχω εικόνων του Φον Ες» και προλόγιζε ο Σπυρίδων Λάμπρος.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s