Το τεκμήριο του Απριλίου: τα χαρέμια του Χουρσίτ πασά

Οι όροι που θέτουν οι Έλληνες στον Χουρσίτ Πασά για την απελευθέρωση των γυναικών του χαρεμιού του: να παραδώσουν οι Τούρκοι χωρίς εξαίρεση όλους τους χριστιανούς αιχμαλώτους, να τους δώσουν «ένα μιλιούνι και πεντακόσιας χιλιάδας γρόσια» για τις ζημιές που έπαθαν και να αδειάσουν το κάστρο της Αθήνας.

Το σημείωμα υπογράφουν οι: Δημήτριος Υψηλάντης, Παλαιών Πατρών Γερμανός,  Γρηγόριος Μεθώνης, Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Παναγιώτης Κρεββατάς και  Χαραλάμπης Περούκας [15 Νοεμβρίου 1821]. (Αρχείο οικ. Στεφάνου, υποφάκελος 2.1)

Η άλωση της Τριπολιτσάς, στις 23 Σεπτεμβρίου 1821, βρήκε τον πασά της Πελοποννήσου Χουρσίτ στην Ήπειρο, όπου πολεμούσε να καταστείλει την ανταρσία του Αλή Πασά. Έτσι, τα χαρέμια του Χουρσίτ έπεσαν στα χέρια των επαναστατημένων Ελλήνων. Μετά από πρόταση του Άγγλου Αρμοστή στα Επτάνησα Thomas Maithland, ο ιατρός Παναγιώτης-Μαρίνος Θ. Στεφάνου ανέλαβε μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ ελληνικής κυβερνήσεως και Υψηλής Πύλης, με στόχο την απελευθέρωση και την ασφαλή μεταφορά των χαρεμιών του Χουρσίτ Πασά.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s