Σφραγίδες

Από τα ιστορικά αρχεία του ΕΛΙΑ/MIET, παρουσιάζουμε ενδεικτικά μερικές σφραγίδες κοινοτήτων (Ψαρών, Ναυπλίου, Σύρας, Σάμου, Ύδρας, Πάτμου) ή φορέων και αξιωματούχων της επαναστατικής διοίκησης (Προσωρινού Διοικητηρίου, Αστυνομίας Αιγίνης, Μεσσηνιακών φρουρίων, Εθνικής Χρηματιστικής, Ελληνικής Τραπέζης, Κυβερνήτη της Ελλάδος).

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s