Το τεκμήριο του Μαρτίου: Επιστολή του Κολοκοτρώνη

Επιστολή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη προς τον γιο του Ιωάννη (Γενναίο), με την οποία διατάσσεται ο τελευταίος να μεταβεί με στρατιώτες στα Δερβενάκια. Τρίπολη, 24 Μαΐου 1825.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s